Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

Pragniemy poinformować, że działając zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Rannych
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz w związku ze zbliżającym się upływem kadencji obecnego Zarządu, na posiedzeniu w dniu 15 października br. Zarząd SRiPwMPGK podjął uchwałę
o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w Warszawie w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy ul. Niepodległości 141A w terminie 14 – 15 grudnia 2019 r. (sobota i niedziela).

Prosimy o przybycie na godzinę 12.00. W godz. 12.15-13.00 odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Początek obrad Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia od godz. 13.00.

Krajowy Zjazd Członków Stowarzyszenia będzie obradował w oparciu o następujący porządek obrad:

 

 1. Sporządzenie listy zwyczajnych członków stowarzyszenia uczestniczących w Krajowym Zjeździe Członków Stowarzyszenia.
 2. Otwarcie obrad Krajowego Zjazdu.
 3. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 4. Wybór przewodniczącego Krajowego Zjazdu oraz Sekretarza Krajowego Zjazdu.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej obejmującego ocenę całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 11. Przerwa w obradach.
 12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Krajowego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.

 

W ramach wydarzenia uczestnikom zapewnione zostanie zakwaterowanie 14/15 grudnia oraz częściowe wyżywienie, natomiast koszty dojazdu każdy poniesie we własnym zakresie. Nie przewidujemy możliwości skierowania służbowego w odniesieniu do żołnierzy i pracowników RON.

Z uwagi na rangę oraz znaczny wymiar finansowy tego przedsięwzięcia, bardzo prosimy Was
o przemyślane i odpowiedzialne deklaracje uczestnictwa.

W związku z planowanym obiadem z Dyrektorem Centrum Weterana prosimy o podawanie
w zgłoszeniach na zjazd numeru legitymacji weterana poszkodowanego.

Zgłoszenia udziału w Krajowym Zjeździe Członków Stowarzyszenia oraz potrzebę skorzystania
z zakwaterowania należy zgłaszać emailem na adres biuro@stowarzyszenierannych.pl do dnia 04.12.2019

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Rannych…

--
<< Lista aktualności