Poszukujemy wolontariuszy chcących współpracować przy projekcie „Dzień Weterana – Szacunek i Wsparcie”

Stowarzyszenie potrzebuje wolontariuszy do współpracy w dziedzinach:

  • Grafika komputerowa,
  • Dziennikarstwo,
  • Fotografia.

Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania oraz szczegółowe informacje o zakresie współpracy, zgodnie z „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, pod numerami telefonów i adresem e-mail:

Tel. +48 501 164 947

Tel. +48 609 176 976

E-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl 

 Współpraca z nami z reguły opiera się na kontakcie zdalnym (internetowym)