Stowarzyszenie zrzesza żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwistów, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni, poszkodowani, lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby za granicą. Do Stowarzyszenia mogą przystępować pracownicy cywilni zatrudnieni w PKW, jeśli również spełniają powyższe warunki.

W celu wstąpienia do Stowarzyszenia należy:

1. Pobrać i wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę personalną.

Deklaracja członkowska

Ankieta personalna

2. Przygotować:

  • Ksero protokołu powypadkowego
  • Orzeczenie RWKL związane z działaniami poza granicami kraju
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej z rozszerzeniem .jpg, np. na płycie CD (alternatywnie przesłać zdjęcie e-mailem na adres emilek.wirus@onet.eu)

3. Wszystkie zebrane dokumenty wysłać listem poleconym na adres:

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
Mariusz Saczek
22-437 Łabunie
Łabuńki Pierwsze 202A

W razie pytań i wątpliwości dotyczących dokumentów można kontaktować się bezpośrednio z Mariuszem Saczek:
Tel. +48 602 650 407
E-mail: sakomar@op.pl

4. Po weryfikacji dokumentów oraz decyzji Zarządu, wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o postanowieniach. Dodatkowo w możliwie najkrótszym czasie zostaną mu wysłane pocztą dokumenty przynależności do Stowarzyszenia. (przesyłka za pobraniem, koszt ok. 7 zł)


Sprawy Organizacyjne:

1. Dobrowolne wpisowe wynosi 100 zł – przeznaczone m.in. na nową wersję legitymacji członkowskiej oraz odznakę (pin) Stowarzyszenia
2. Roczna składka członkowska wynosi 120 zł

Prosimy o wpłacanie rocznie (120 zł), lub kwartalnie (30 zł za 3 miesiące)

3. Składki członkowskie i dobrowolne wpisowe należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
70-393 Szczecin
Ul. Wawrzyniaka 5
PKO BP nr konta: 68 1020 3570 0000 2902 0049 2306

Z adnotacją:

  • W przypadku przelewu z konta nieosobistego – np. „Wpisowe i składki członkowskie za rok 2015 za Jan Kowalski.”
  • W przypadku przelewu z konta osobistego – np. „Składka członkowska za miesiąc: styczeń, luty, marzec 2015 roku.”