W sprawie szczegółowego wykorzystania dofinansowania oraz listy nazwisko dzieci. które otrzymały dofinansowanie - należy skontaktować się ze Skarbnikiem Stowarzyszenia - Markiem Rzodkiewiczem tel. 791987662  e-mail. marekrzodkiewicz@wp.pl.

Zgodnie z regulaminem wypłata refundacji następuje na podstawie oryginału faktury VAT, którą wpłaca się na wskazane konto wnioskodawcy lub po wcześniejszym uzgodnieniu ze skarbnikiem Stowarzyszenia bezpośrednio na rachunek organizatora wypoczynku.

Termin wysłania faktury za wypoczynek dziecka za dany rok kalendarzowy upływa w dniu 30 września. Po tym terminie, w przypadku braku faktury VAT dofinansowanie ulega anulowaniu, a zabezpieczone środki finansowe są przeznaczone na rok następny.

Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej ani prawnej związanej z bezpośrednią organizacją wypoczynku dla dzieci.

<< Lista aktualności