dla Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, kierowanego przez weterana-poszkodowanego, mł.chor.sztab. w st. spocz., Tomasza Kloca. Z kronikarskiego obowiązku informujemy wszystkich uczestników dzisiejszej ceremonii, że godność przedstawicieli fundatorów sztandaru spełnili: Pan Krzysztof Michalski, reprezentujący Agencję Mienia Wojskowego oraz Pan Mariusz Andrzejczak, reprezentujący firmę BUMAR Sp.z.o.o. Wolą żołnierzy rannych i poszkodowanych w wojskowych misjach poza granicami kraju jest podanie do publicznej wiadomości, że aktu wręczenia sztandaru dokona Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz Siemoniak. Pragniemy ponadto poinformować, że na stronie głównej płata sztandaru, wykonanego w barwie zielonej, znajduje się oficjalne logo Stowarzyszenia, natomiast druga strona płata wzorowana jest na sztandarach jednostek wojskowych. Pośrodku Krzyża Kawalerskiego znajduje się wieniec wawrzynu, a w nim ustanowiona niedawno „Ustawą o weteranach działań poza granicami państwa” odznaka wojskowa „Za Rany i Kontuzje”. Nad i pod wieńcem wyhaftowano napis będący fragmentem przysięgi wojskowej: (…) w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić (…) Na gwoździach pamiątkowych wygrawerowano nazwy instytucji i osób szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia. Są nimi: 1. Minister Obrony Narodowej – Pan Tomasz Siemoniak, 2. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan gen. bryg. prof. Stanisław Koziej 3. Szef Sztabu Generalnego – gen. Mieczysław Cieniuch, 4. Dowódca Wojsk Lądowych - gen. broni Zbigniew Głowienka, 5. Komendant Żandarmerii Wojskowej - gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, 6. Dowódca Sił operacyjnych - gen. broni Edward Gruszka, 7. Prezydent Miasta Szczecin – Pan Piotr Krzystek 8. Pani Ewa Głowacka - Patoka - matka chrzestna Sztandaru - psycholog – były pracownik Dowództwa Wojsk Lądowych, która zanim powstało Stowarzyszenie oraz w początkowej fazie jego istnienia – w bardzo znacznym stopniu przyczyniła się do bezpośredniej i pośredniej pomocy żołnierzom rannym, 9. gen. broni Waldemar Skrzypczakojciec chrzestny Sztandaru - były Dowódca Wojsk Lądowych – jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz jako przedstawiciel wszystkich żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach zagranicznych, Prezes Zarządu Głównego, Tomasz Kloc. Niniejszy Akt Ufundowania Sztandaru na wieczną chwałę i pamiątkę spisany został w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Ministra Obrony Narodowej, fundatorów sztandaru oraz jego rodziców chrzestnych .

zdjęcia: st.szer. Łukasz Kermel - DWLąd

<< Lista aktualności