Wniosek o zakwalifikowanie dziecka na kolonie Fundacji "Mierz Wysoko"

oraz wysłać go listem poleconym w terminie do 20 czerwca 2012 roku na adres

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
70-393 Szczecin
ul. Wawrzyniaka 5

We wniosku należy zwrócić szczególną  uwagę na prawidłowe wypełnienie adresu zamieszkania - pod który (w przypadku zakwalifikowania dziecka na kolonie) wysłana zostanie  do wypełnienia karta kolonijna. Prosimy także o podani  telefonu kontaktowego oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu spowodowanego służbą wojskową poza granicami kraju. W przypadku wniosku żołnierzy rannych,a nie będących członkami naszego Stowarzyszenia - do wniosku należy dołączyć ksero orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej o stopniu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego działaniami poza granicami kraju.

W razie większej ilości chętnych niż liczba przydzielonych miejsc - w pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci żołnierzy o większym uszczerbku na zdrowiu.
Lista zakwalifikowanych dzieci - będzie dostępna na naszej stronie -  od 25 czerwca 2012 roku w zakładce KOMUNIKATY.

Ze swojej strony staramy się także aby w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej lub(i) Dowództwem Wojsk Lądowych zapewnić transport dzieci "do" i "z" kolonii w kilku miejscach  Polski (wybranych w zależności od ilości dzieci z danych rejonów) - dokąd będzie trzeba dzieci dowieźć i odebrać. W związku z tym prosimy o podanie we wniosku  kilku większych pobliskich miejscowości - w celu prawidłowego ich wytypowania.

Więcej szczegółów dotyczących kolonii - dodamy do niniejszego komunikatu w miarę pojawiających się uzgodnień, prosimy więc o systematyczne przeglądanie naszej strony internetowej.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod e-mail zarzad@stowarzyszenierannych.pl lub telefon (dostępny w zakładce KONTAKT)

<< Lista aktualności