Informacja ogólna o akcji "WSPIERAMY WETERANÓW"

Zarząd Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju podjął działania mające na celu uzyskanie zniżek, bonusów lub innych uprawnień dla weteranów oraz weteranów-poszkodowanych legitymujących się "Legitymacją weterana" lub "Legitymacją weterana-poszkodowanego" od szkół wyższych, ośrodków doskonalenia zawodowego, instytucji kultury i sztuki, wydawnictw  itp.

W menu funkcjonalnym - po lewej stronie serwisu - sukcesywnie będą pokazywały się podkategorie rodzajów zniżek z  logo instytucji z którymi podpisaliśmy umowy(porozumienia) - wraz z kompleksową informacją o uzyskanych zniżkach (bonusach).

Zapraszamy wszystkie instytucje, osoby prawne, organizacje, uczelnie wyższe, szkoły średnie, ośrodki doskonalenia zawodowego, ośrodki nauki jazdy itp. do kontaktu z nami - w celu podjęcia rozmów w tej kwestii.

Wszystkie te instytucje będą z zamian promowane na naszej (oraz mamy nadzieje na innych) stronach internetowych jako instytucje wspierające   żołnierzy i osoby cywilne - dbających o bezpieczeństwo Naszej Ojczyzny - nie tylko w kraju ale zwłaszcza poza granicami kraju, a w przypadku poniesionych ran - oddanie im szacunku oraz umożliwienie  im nie tylko powrotu do fizycznej sprawności ale przede wszystkim intelektualnego i psychicznego powrotu do społeczeństwa.

<< Lista aktualności