Istnieje możliwość dojazdu do Lądka autobusem udostępnionym do naszej dyspozycji przez Dowództwo Wojsk Lądowych. Autobus wyruszy z Warszawy. Aby dokonać rezerwacji miejsca i uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących miejsca i godzin odjazdu prosimy o kontakt w tej sprawie pod nr tel. 22 687-72-99 lub 502 540 493.

Prosimy aby przybyć na miejsce - w miarę możliwości - przed godziną 17.00. Po przybyciu do 23 WSzUR udać się należy do pawilonu I, gdzie w recepcji zarejestrujemy swoje przybycie i odbierzemy klucze od przydzielonych wcześniej pokoi.

Chętnym do skorzystania z zabiegów uzdrowiskowych w ramach pobytu, przypominamy o konieczności posiadania skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza pierwszego kontaktu.

Pamiętać przy tym należy, że pierwszeństwo przed rehabilitacją mają zajęcia terapeutyczne, w których uczestnictwo i punktualność są obowiązkowe. Szczegółowy harmonogram pobytu może ulec niewielkim zmianom.

<< informacje o terapeutach oraz harmonogram warsztatów  >>

W przypadku nagłej sytuacji losowej uniemożliwiającej wzięcie udziału w warsztatach, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym fakcie - w przeciwnym razie będzie to skutkowało obciążeniem finansowym Stowarzyszenia.

Dzięki odpowiednio wcześniej otrzymanej informacji o rezygnacji, możemy zakwalifikować na warsztaty inne osoby.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z Januszem Raczy /791-987-668/.

<< Lista aktualności