10.00 – uroczyste otwarcie Finału z udziałem zaproszonych gości

10.15 BLOK ARTYSTYCZNY

 • Występy Młodych Talentów ZSO nr 12

 • Recital Pani Basi Leśniak

 • Na żołnierską nutę…” – warsztaty wokalne

BLOK ŻOŁNIERSKI

 • Konferencja 2. Korpusu Zmechanizowanego im. gen. br. Władysława Andersa nt. działań Wojska Polskiego w misjach poza granicami kraju

 • 5. batalion dowodzenia im. gen. br. Stanisława Hallera – prezentacja działalności batalionu i NSR

 • Prezentacja działalności Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

 • Spotkanie z Afgańczykami

Imprezy towarzyszące:

 • Kwesta na rzecz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

 • Pokaz musztry klas wojskowych XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

 • Loteria fantowa

 • Gry i zabawy dla dzieci; występ Clowna Feliksa

 • Pokaz udzielania pierwszej pomocy

 • Punkty operacyjne:

- 5. batalion dowodzenia

- Polski Czerwony Krzyż – punkt krwiodawstwa

- Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

- kantyna

12.00 – KONCERT Zespołu „CZASZA” z 6. Brygady Powietrznodesantowej

13.00 – zakończenie Finału

LINK do profilu akcji na portalu FACEBOOK

<< Lista aktualności