Uczelnia prowadzi studia na poziomie I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.

W celu szczegółowego zapoznania  się z ofertą dydaktyczną Uczelni zapraszamy na stronę internetową http://www.wshtwp.pl

Oferta Wyższej Szkoły Humaistycznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
dla posiadających legitymację weterana i weterana poszkodowanego

 

Posiadający legitymację weterana ma prawo do:

1. Zniżki na studia:
- I stopnia (zniżka w wysokości 15%),
- II stopnia (zniżka w wysokości 15%),

2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%.
Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.wshtwp.pl,

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo w wysokości 10%.
Aktualna oferta kursów dostępna jest na stronie internetowej OR TWP www.twp.szczecin.pl.

 

Posiadający legitymację weterana poszkodowanego ma prawo do:

1. Zniżki na studia:
- I stopnia (zniżka w wysokości 50%),
- II stopnia (zniżka w wysokości 50%),

2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20%.
Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.wshtwp.pl,

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo w wysokości 10%.
Aktualna oferta kursów dostępna jest na stronie internetowej OR TWP www.twp.szczecin.pl.

 

<< Lista aktualności