W trakcie targów stoisko udostępnione nam przez Departament Wychowania i Promocjii Obronności MON, odwiedził Minister Obrony Narodowej oraz Szef Sztabu Generalnego MON.

Targi BALT-MILITARY-EXPO są ściśle związane z morzem i wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce militarnej, bezpieczeństwa i ratownictwa. Dedykowane są Marynarce Wojennej RP, innym rodzajom wojsk oraz formacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

<< Lista aktualności