Pomimo niewątpliwie napiętego harmonogramu, chwilę na spotkanie z nami znalazł Minister Obrony Narodowej - Pan Tomasz Siemoniak. Podczas krótkiego spotkania rozmawialiśmy głównie o organizacji przyszłorocznych centralnych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu. Otrzymaliśmy zapewnienie o wsparciu i daleko idącej pomocy w organizacji w/w przedsięwzięcia.

Jednym z istotnych dla nas było również spotkanie z Wiceprezesem Zarządu Grupy BUMAR - Panem Marcinem Idzikiem, na którego ręce złożyliśmy pamiątkową kopię „Aktu Ufundowania Sztandaru” dla naszego Stowarzyszenia oraz podziękowaliśmy za dotychczasową pomoc i współpracę. W trakcie spotkania mieliśmy także możliwość przedstawienia pomysłów na dalszą wspólną działalność na rzecz środowiska weteranów. Nasze propozycje zostały przyjęte z zainteresowaniem i aprobatą. O efektach będziemy informować na bieżąco.

Podobny egzemplarz „Aktu Ufundowania Sztandaru” przekazaliśmy dla Agencji Mienia Wojskowego, która wraz z Grupą Bumar jest jego współfundatorem.

Czy nasz udział w MSPO był owocny, czy firmy z którymi rozmawialiśmy zgodnie ze swoimi intencjami wesprą naszą działalność – nie tylko na rzecz żołnierzy rannych w misjach poza granicami kraju, ale także na rzecz szeroko pojętego środowiska weteranów – uczestników misji za granicami Polski - pokażą zawarte porozumienia o współpracy, które mamy nadzieję niebawem podpisać.

Tekst: Janusz Raczy
Zdjęcia: Emil Uran, SKMPONZ

<< Lista aktualności