Oferta Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
dla posiadających legitymację weterana i weterana poszkodowanego

Posiadający legitymację weterana ma prawo do:

1. Zniżki na studia:

- I stopnia (zniżka w wysokości 5%),

- II stopnia (zniżka w wysokości 5%),

2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%.

Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.pwste.pl,

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię w wysokości 10%.

Posiadający legitymację weterana poszkodowanego ma prawo do:

1. Zniżki na studia:

- I stopnia (zniżka w wysokości 20%),

- II stopnia (zniżka w wysokości 20%),

2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20%.

Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.pwste.pl,

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię w wysokości 20%.


Pełna oferta kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej dostępna << TUTAJ >>

 

 

 


<< Lista aktualności