Spotkanie miało miejsce w dniach 20-21 października w Krakowie. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju reprezentowane było przez Prezesa Zarządu Głównego Pana Tomasza Kloca oraz członka Stowarzyszenia Pana Przemysława Wójtowicza.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele Departamentu wychowania i promocji obronności przedstawili obowiązujące zasady współpracy z wojskiem oraz najczęściej popełniane błędy przez organizacje pozarządowe. Wskazali również na priorytety departamentu, którymi są kształtowanie świadomości obronnej oraz tworzenie klimatu zaufania społecznego dla armii. Powyższe zadania doskonale wpisują się w działania organizacji pozarządowych dlatego wspólnie podejmowane inicjatywy powinny przynieść w dłuższej perspektywie wymierne rezultaty.
W kolejnych częściach spotkania zaprezentowali się przedstawiciele organizacji. Nie zabrakło również głosu naszego Stowarzyszenia. Pan Tomasz Kloc zaprezentował zgromadzonym plan najbliższych obchodów Dnia Weterana. Inicjatywy, która powinna być podjęta wspólnie przez wojsko oraz organizacje pozarządowe. W obchody planuje się włączyć również władze lokalne, szkoły oraz firmy zbrojeniowe (sponsorów). Obchody w dniach 27 – 29 maja 2013 r. będą miały miejsce we Wrocławiu. W trakcie ich trwania przewiduje się przegląd filmów oraz fotografii o tematyce „misyjnej”, pokaz sprzętu wojskowego również w oparciu o grupy rekonstrukcyjne, targi militarno – kolekcjonerskie i wiele innych atrakcji. Odbędzie się również nabożeństwo ekumeniczne w intencji weteranów i weteranów poszkodowanych oraz ich rodzin. Nie zapominamy również o tych, którzy nie wrócili do kraju z misji. Organizatorzy przewidzieli również apel poległych.

Kolejnym prelegentem był Pan Przemysław Wójtowicz, który przedstawił korzyści płynące z uprawiania sportu przez rannych i poszkodowanych weteranów. Jak podkreślał aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na kondycje fizyczną a co za tym idzie również psychiczną sportowca. Dzięki wysiłkowi fizycznemu oraz współzawodnictwu ranni i poszkodowani nabierają pewności siebie i przekonania, że wiele przeszkód mogą sami pokonać. Z tego powodu tak ważne jest popularyzowanie tej formy aktywności w środowisku czemu służyć mają miedzy innymi organizowane zawody sportowe. Korzystając z doświadczeń takich państw jak USA, gdzie sport jest bardzo popularny wśród rannych weteranów, Stowarzyszenie aktywnie włącza się w organizację zawodów takich jak: zawody strzeleckie, rajdy rowerowe, mecze koszykówki oraz piłki nożnej, rajdy górskie oraz biegi.

Drugiego dnia odbyły się szkolenia dla przedstawicieli organizacji z realizacji i rozliczania się z zadań publicznych. Zagadnienie niezwykle istotne dla stowarzyszeń realizujących swoje cele w oparciu o środki publiczne.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz znalezienia możliwości zacieśnienia współpracy tak wzajemnie miedzy organizacjami jak również pomiędzy NGO i wojskiem. Zdobyta wiedza oraz nawiązane kontakty z pewnością zaowocują przyszłości przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rannych i poszkodowanych.

Tekst: wolontariusz Michał Dębski-Korzec
Zdjęcia: Jacek Szustakowski

<< Lista aktualności