Nasze Stowarzyszenie reprezentował bezpośrednio prezes zarządu Tomasz KLOC. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd GEBLEWICZ oraz Dowódca 12SDZ gen. dyw. Ireneusz BARTNIAK. Dowódca dywizji podkreślił rolę sił zbrojnych w procesie tworzenia młodego państwa polskiego. Przypomniał również bohaterów 1918 roku, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Generał Bartniak słowa podziękowania skierował pod adresem środowisk kombatanckich w uznaniu propagowania wartości patriotycznych oraz umacnianie pozytywnego wizerunku wojska w społeczności lokalnej.

W trakcie uroczystości dowódca dywizji dokonał dekoracji wyróżniających się żołnierzy i pracowników wojska „Odznaką Zasłużonego Żołnierza RP” oraz „Odznaką Honorową Wojsk Lądowych”. W programie spotkania znalazły się również projekcja filmu „Bitwa pod Wiedniem” oraz prezentacja wystawy fotografii Jerzego UNDRO pt. „Afganistan”.

tekst i foto: por. Maciej Zapolski

<< Lista aktualności