Adres:

ul. Filtrowa 75, 02-032 Warszawa,

tel. (022) 8220223

Więcej informacji o programach oraz możliwości uprawiania sportu (także dla celów rehabilitacji) pod linkiem poniżej:

W sprawie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania Związku "START" oraz możliwości uprawiania sportu przez rannych żołnierzy na terenie całego kraju można kontaktować się także z członkami Zarządu Stowarzyszenia.

źrodlo:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/organizacje-nowe/pzsnstart/

<< Lista aktualności