• Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa.
  • Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
  • Fundacja UMBRELLA / Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
  • Wrocławskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO-EURO

W czasie kilku spotkań plenarnych oraz kilkunastu spotkań doraźnych, opracowano wstępną koncepcję uroczystości oraz imprez towarzyszących.

Wydatnej pomocy w przeprowadzeniu spotkań udzieliło Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, kierowane przez plut. NSR p. Grzegorza Tymoszyka.

W składzie grupy inicjatorów pracowały następujące osoby :

- płk w st. spocz. dr Jerzy Banach (SKMP ONZ)

- ppłk w st. spocz. Tomasz Zdziarski (Stowarzyszenie Rannych)

- mjr Leszek Stępień (Stowarzyszenie Rannych)

- mł. chor. w st. spocz. Andrzej Korus (SKMP ONZ)

- plut. NSR Grzegorz Tymoszyk (Sektor 3 Wrocław)

- st. plut. w st. spocz. Janusz Raczy (Stowarzyszenie Rannych)

- asp. w st. spocz. Krzysztof Rządkowski

Postanowiono, że centralne uroczystości zostaną poprzedzone zamierzeniami realizowanymi w ramach Kampanii Społecznej „29 Maja Dzień Weterana - SZACUNEK I WSPARCIE – weterani.pl”, której celem jest przygotowanie społeczeństwa Wrocławia i Dolnego Śląska do uczestnictwa w uroczystościach. W trakcie działań promocyjnych, przewidziano spotkania z młodzieżą szkolną, seniorami, klubami i bibliotekami publicznymi w czasie których zostaną przeprowadzone gawędy multimedialne pt. „W Służbie Pokoju – Wojsko Polskie i Służby Państwowe w działaniach poza granicami państwa 1953 – 2013” oraz potkania z weteranami misji.

Ukażą się także artykuły i wywiady w środkach masowego przekazu oraz pojawią się bilbordy promujące Kampanię Społeczną. Rozpoczęcie działań ustalono na koniec lutego 2013 roku.

Przychylność Prezydenta Wrocławia oraz dyrektorów departamentów Urzędu Miasta, zapewnia przeprowadzenie uroczystości

Spotkania przeprowadzone z między innymi : dyr. Dominikiem Golemą, dyr. Pawłem Romaszkanem i dyr. Marcinem Frąckiewiczem, pozwoliły sprecyzować i ustalić wiele punktów programu uroczystości.

Trwają ustalenia dotyczące przeprowadzenia konferencji naukowej, której organizatorami będą Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytet Wrocławski.

Rozpoczęto także rozmowy z Przedsiębiorstwem ODRA – FILM i Dolnośląskim Centrum Filmowym w sprawie organizacji przeglądu filmów o tematyce działań poza granicami państwa oraz spotkań z realizatorami filmów i aktorami.

Partnerem strategicznym przy realizacji kampanii społecznej oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa została firma BUMAR sp.z.o.o oraz pomoc w kampanii reklamowej zadeklarowała firma JUST z Poznania.

W przygotowaniu są następujące przedsięwzięcia:

  • wystawa filatelistyczna na temat misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych prowadzonych przez ONZ, NATO i UE.
  • konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dotyczących problematyki działań WP i Służb Państwowych poza granicami państwa.
  • zawody strzeleckie dla weteranów poszkodowanych im. gen. broni Tadeusza Buka.
  • rowerowy zlot weteranów.
  • Prezentacja skoków ze spadochronem z lądowaniem na Rynku we Wrocławiu
  • ekspozycje plenerowe jednostek wojskowych i grup rekonstrukcyjnych.
  • spotkanie z lekarzami i personelem medycznych z bazy lotniczej USA w Ramstein i szpitala w Landstuhl.

W czasie uroczystości w dniu 29 maja 2013 roku, po zakończeniu ekumenicznego nabożeństwa w intencji weteranów działań poza granicami państwa celebrowanego przez biskupów wojskowych, odbędzie się dekoracja odznaczeniami państwowymi, Gwiazdami oraz Medalami Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej siłom zbrojnym Narodów Zjednoczonych w 1988 roku i Medalami Pokoju. Wręczone zostaną także pamiątkowe medale „Za Zasługi” ustanowione Statutami Stowarzyszeń weteranów.

Uroczystość uświetnią delegacje stowarzyszeń i związków weteranów ze świata oraz Delegacja Światowego Związku Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.) z prezydentem S.P.I.A. p. Laurentem ATTAREM-BAYROU.

Obiegają końca rozmowy mające na celu pozyskanie sponsorów całości przedsięwzięcia oraz zaproszenia do współpracy innych organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji państwowych i samorządowych. Jako pierwsze zadeklarowały wsparcie finansowe Zakłady BUMAR, od wielu lat patriotycznie wspierające weteranów i weteranów poszkodowanych oraz wspomniana wcześniej agencja reklamowa JUST z Poznania.

Najważniejsze spotkanie, podsumowujące dotychczasowe działania inicjatorów przedsięwzięcia, odbyło się w dniu 6 grudnia 2012 r. w departamencie promocji obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji wojskowych oraz organizacji pozarządowych, współpracujących z wojskiem oraz zrzeszających weteranów działań poza granicami państwa.

W czasie spotkania, przekazano uczestnikom decyzję Ministra Obrony Narodowej dotyczącą organizacji centralnych uroczystości Dnia Weterana oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ w dniu 29 maja 2013 roku we Wrocławiu.

Przedstawiono wstępny  program Kampanii Społecznej oraz obchodów centralnych uroczystości. Upoważniono Zarząd Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych – głównego organizatora Kampanii Społecznej oraz uroczystości, do powołania Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego.

<< Lista aktualności