Weteran w siedzibie Unii Europejskiej

weteran w onzMisje zagraniczne przestały być już wyłączną domeną ONZ. Od wielu lat żołnierze WP oraz funkcjonariusze służb państwowych uczestniczą w misjach pod egidą Unii Europejskiej oraz NATO. Ponad głowami uczestników misji coraz częściej powiewa niebieska flaga z gwiazdami UE zamiast błękitnej z godłem Narodów Zjednoczonych.

Zjednoczone w Unii Europejskiej narody wkrótce same przejmą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Wymusi to zmniejszenie zaangażowania militarnego USA na Starym Kontynencie. To tylko kwestia czasu.

W nadchodzącym czasie przyda się więc doświadczenie ze wieloletniej współpracy wojskowej państw Unii. Decyzje o użyciu sił zbrojnych poza granicami Unii, będą coraz częściej zapadać w Brukseli. Biorąc pod uwagę fakt, że siedziba NATO również się tam mieści, możemy przyjąć, że to w tym belgijskim mieście operować będą sztaby przyszłych misji.

Aby przybliżyć tę problematykę dziennikarzom, Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO-EURO oraz Regionalne Przedstawicielstwo UE we Wrocławiu zorganizowało w dniach 13 do 15 lutego br. wyjazd studyjny do Brukseli. Do udziału w wyjeździe zaproszono dziennikarzy parających się problematyka unijną w prasie regionalnej oraz telewizji.

W wyjeździe uczestniczył członek Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana WROŁAW 2013 – Andrzej KORUS (wiceprzewodniczący KO) reprezentujący także Ewangelicki Magazyn Wojskowy WIARA I MUNDUR.

Przed odlotem odbyło się spotkanie w Biurze Regionalnym we Wrocławiu z p. Magdaleną ŻELAZNY-STOKŁOSĄ, która przypomniała wjeżdżającym podstawowe pojęcia dotyczące Unii, jej schemat organizacyjny i zakres działania najważniejszych biur i wydziałów. Pozwoliło to ujednolicić pojęcia i nazwy, których zrozumienie jest niezwykle ważne do pisania o Unii.

Sam pobyt w Brukseli doskonale przygotowany przez p. Ewę KRZEMIEŃ z Centrum Wizyt, rozpoczął się od spotkania z p. Joanną LISIECKĄ-ŻUROWSKĄ, która przedstawiła zagadnienia związane z obserwacją wyborów przez przedstawicieli UE. Kolejnym wykładowca był p. Ross CHURCH mówiący o dyplomacji publicznej UE. Pan Michał RYNKOWSKI omówił pracę Komisji w prelekcji „KE na co dzień i z bliska”. Kolejny wykład przeprowadził p. Filip ZIOŃ na temat roli i funkcjonowania Komisji Europejskiej.

Szczególne zainteresowanie wśród uczestników wyjazdu wzbudził wykład p. Marka KADUCZAKA dotyczący zwalczania nadużyć przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Nie trzeba chyba dodawać, że pomiędzy wykładowcą a dziennikarzami prasy regionalnej wywiązała się ożywiona dyskusja na ten temat. Towarzysząca dziennikarzom ekipa telewizji TeDe pod kierownictwem p. Moniki WŁODARCZYK z dużym zainteresowaniem oglądała pomieszczenia i sprzęt służący reporterom obsługującym wydarzenia w siedzibie UE.

W programie wizyty było także spotkanie w Komitecie Regionów. Tam zaprezentowano salę obrad oraz odbyło się spotkanie z polskimi tłumaczami. O roli Komitetu Regionów oraz pracy tłumaczy opowiadała między innymi p. Joanna KADUCZAK.

Dziennikarzy przyjęto także w Przedstawicielstwie RP przy UE, gdzie odbyło się spotkanie z sekretarzem Przedstawicielstwa p. Ireneuszem BOCHENKIEM.

Ponieważ p. Andrzej KORUS jest także weteranem działań poza granicami państwa, kuluarowe rozmowy zeszły na temat misji UE, w których to uczestniczą także polscy żołnierze i policjanci. Niestety, program nie dawał zbyt dużo czasu na te rozmowy. Nawiązano jednak ciekawe kontakty, które powinny zaowocować przybyciem na wrocławskie uroczystości Dnia Weterana także przedstawicieli biura misji Unii Europejskiej.

Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, przy okazji pobytu w biurach UE p. Andrzej KORUS zademonstrował uczestnikom wyjazdu i urzędnikom UE flagę SKMP ONZ i wykonali z tą flagą wiele fotografii.

Kolejny wyjazd studyjny planowany jest do siedziby NATO w Brukseli.

tekst i zdjęcia: Andrzej KORUS

<< Lista aktualności