- Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Sił Powietrznych – st. chor. szt. Janusz NOGAJ;

- Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Wojsk Specjalnych – st. chor. szt. Witold DUDEK;

- Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Wojsk Lądowych – st. chor. Piotr MACIEJEWSKI;

- Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP – st. chor. Wiktor JACHIMEK.

Przedmiotem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Organami Przedstawicielskimi żołnierzy Wojska Polskiego w celu rozpropagowania w szeregach żołnierzy Wojska Polskiego Działalności Stowarzyszenia oraz Organów Przedstawicielskich, na rzecz pomocy żołnierzom rannym i poszkodowanym podczas misji poza granicami kraju. Strony spotkania uznały, że działalność Stowarzyszenia wymaga wsparcia ze strony Organów Przedstawicielskich, które z racji wykonywanych zadań mają bardzo szeroki dostęp do środowisk żołnierskich.

Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o podpisaniu Porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Organami Przedstawicielskimi żołnierzy. Celem współpracy będzie propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz Organów Przedstawicielskich żołnierzy Wojska Polskiego w zakresie:

spotkanie male

- pomocy żołnierzom rannym i poszkodowanym w misjach poza granicami kraju,

- opieki medycznej i psychologicznej,

- uzyskiwaniu uprawnień wynikających z Ustawy o Weteranach Działań Poza Granicami Państwa,

Podczas spotkania poruszono również temat powstawania Centrum Weterana w Warszawie. Przedstawiciele Stowarzyszenia oraz Kolegium Podoficerów zobowiązali się do wspólnego monitorowania jego  powstawania.

<< Lista aktualności