Przypominamy, że w trakcie trwania tego turnusu odbywa się nasz rajd górski „Operacja Bieszczady 2013". Wobec tego, nie ma możliwości wzięcia udziału w obydwu przedsięwzięciach jednocześnie.

Zaproszenie do Lądka kierujemy do tych, którzy nie zgłosili się do udziału w rajdzie górskim.

<< Lista aktualności