Plutonowy Kiepura rozpoznawał teren i ubezpieczał miejsce wykonania zadania przez amerykański zespół oczyszczania, który dokonywał sprawdzenia drogi na obecność min i innych przedmiotów niebezpiecznych. Rejon zdarzenia był ubezpieczany z powietrza przez polskie śmigłowce bojowe. Dodatkowo, po zdarzeniu na miejsce wezwano wsparcie w postaci amerykańskich śmigłowców. Na miejscu nie było kontaktu ogniowego z przeciwnikiem.

*****

Plutonowy Jan Kiepura pełnił służbę wojskową od 2007 roku. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy drużyny w 1 batalionie strzelców podhalańskich ze składu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Był doświadczonym żołnierzem, instruktorem walki. Była to jego druga misja zagraniczna. Wcześniej służył w Afganistanie na szóstej zmianie. Był żonaty, osierocił dwóch synów, miał 35 lat.

Źródło: Dowództwo Operacyjne http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=3396

Zdjęcia: https://www.facebook.com/weterani

<< Lista aktualności