Pan Generał w swoim wystąpieniu poprzedzającym podpisanie porozumienia podkreślił, że z uznaniem obserwuje działania przedstawicieli najniższych korpusów osobowych żołnierzy , które zmierzają do propagowania działań związanych z pomocą żołnierzom rannym i poszkodowanym w misjach poza granicami kraju. Jednocześnie podkreślił, że w każdej chwili jest gotów wspierać działania w tym obszarze w oparciu o podległą mu infrastrukturę sportowo-rehabilitacyjną.

Prezes Stowarzyszenia Pan chor. sztab. w st. spocz. Tomasz KLOC przypomniał wszystkim, że podpisane Porozumienie jest efektem już wcześniej nawiązanej współpracy z reprezentantami środowiska podoficerów. Mając świadomość, że to właśnie podoficerowie oraz szeregowi zawodowi stanowią największą liczbę rannych i poszkodowanych, wyraził nadzieję, że dzięki tej współpracy pomoc będzie docierała do szerszej liczby potrzebujących.

Przewodniczący Kolegium Pan chor. sztab. Grzegorz MARCZEWSKI powiedział, że tak uroczysty charakter podpisania Porozumienia ma dać czytelny sygnał żołnierzom uczestniczącym w misjach poza granicami kraju, że sprawy związane z pomocą poszkodowanym były, są i będą priorytetem w działaniach reprezentantów korpusów osobowych podoficerów i szeregowych zawodowych. Przewodniczący zapewnił jednocześnie, że dzięki tak szerokiemu dostępowi do środowisk żołnierskich jaki mają Mężowie Zaufania, uda się dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących żołnierzy.

W uroczystości uczestniczyli:

Dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Wiesław GRUDZIŃSKI;

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju Pan chor. sztab. w st. spocz. Tomasz KLOC;

Członek stowarzyszenia i pracownik DGW; Jarosław KUROWSKI

Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych Wojska Polskiego chor. sztab. Grzegorz MARCZEWSKI;

Członkowie Kolegium:

Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Marynarki Wojennej, Zastępca Przewodniczącego Kolegium chor. mar. Eugeniusz MARCINIAK;

Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Wojsk Lądowych st. chor. Piotr MACIEJEWSKI;

Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Sił Powietrznych st. chor. sztab. Janusz NOGAJ;

Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Wojsk Specjalnych st. chor. sztab. Witold DUDEK;

Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych st. chor. Wiktor JACHIMEK;

Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych Sił Powietrznych st. szer. Tobiasz MORAŃSKI.

<< Lista aktualności