W trakcie spotkania dla Stowarzyszenia Rannych zostało przekazałe 4 tysiące złotych na naszą działalność statutową. Otrzymana kwota przyczyni się do wsparcia udzielanego rannym i poszkodowanym w misjach wojskowych.

zdjęcia: Monika Wcisłek

<< Lista aktualności