Szkolenia nurkowe prowadzone będą w systemie CMAS z uwzględnieniem wytycznych z metodyki szkoleniowej HSA (Handicapped Scuba Association), zakładającej specjalne zindywidualizowane podejście do kursantów z ograniczoną sprawnością. Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych doświadczonych instruktorów CMAS i HSA.

Uczestnicy niezdolni psychofizycznie do ukończenia kursu płetwonurka, bądź jeszcze na niego niegotowi, będą mieli możliwość odbycia kursu żeglarskiego lub motorowodnego, związanego z mniejszą dawką stresu i o mniejszych wymaganiach fizycznych i kondycyjnych, a również zakończonego wydaniem uprawnień.

Nad całością przedsięwzięcia przez całą dobę czuwać będzie lekarz – specjalista medycyny hiperbarycznej oraz dwóch psychologów, mających przeszkolenie i doświadczenie w pracy ze służbami mundurowymi, w tym z osobami dotkniętymi objawami tzw. „stresu pola walki". Psychologowie będą dostępni dla uczestników o każdej porze, tak, aby mogli oni porozmawiać jeśli tylko uznają, że mają taką potrzebę. Dodatkowo, w sytuacji tego wymagającej, psychologowie mogą poprowadzić trening relaksacyjny lub innego typu warsztaty, choćby z technik radzenia sobie ze stresem.

<< Pobierz kartę uczestnictwa >>

<< Pobierz kartę uczestnika >>   doc

Celem zadania jest wzmocnienie nadszarpniętego poczucia własnej wartości weteranów i ułatwienie im powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nastąpi to poprzez umożliwienie uczestnikom sprawdzenia się w aktywnościach fizycznych, stanowiących jednocześnie specjalności wojskowe, pokonanie własnych słabości pod okiem wykwalifikowanych doświadczonych instruktorów oraz potwierdzenie tego poprzez zdobycie konkretnych uprawnień.

W trakcie turnusu zaplanowane jest również spotkanie integracyjne przy ognisku weteranów z młodzieżą, mieszkańcami Gminy Orzysz oraz przebywającymi na tym terenie turystami. Celem spotkania będzie promowanie pozytywnego wizerunku weteranów oraz zwrócenie uwagi społecznej na problematykę weteranów misji.

 

Lista zakwalifikowanych osób jest dostępna w sekcji "tylko dla czlonków" pod linkiem http://www.stowarzyszenierannych.pl/dlaczlonkow/260-weterani-na-kurs-nurkowy.html

 

W sprawie organizacji turnusu  kontakt z   Przemkiem Wójtowiczem  - koordynatorem ds sportu telefon: 609 595 970 mail: sproket@poczta.onet.pl

 

Bardzo prosimy uczestników obozu, aby nie zapomnieli zabrać:

- dokumentu tożsamości ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty),

- oryginału karty uczestnika - przypominamy o konieczności przesłania skanów - dane będą potrzebne m.in do przepustek,

- dokumentacji medycznej dotyczącej doznanego uszczerbku na zdrowiu,

- kąpielówek/stroi kąpielowych,

- ręczników,

- czapki (!) lub innego nakrycia głowy chroniącego głowę, uszy i zatoki,

- osoby posiadające patent nurkowy, żeglarski lub motorowodny (jeżeli takie będą) powinny dodatkowo zabrać ten patent oraz log-book,

- czegoś do notowania,

- ubrania na każdą pogodę, również chroniące przed deszczem i zimnem.

Przyjazd dnia 13 sierpnia do 14.00 - zaczynamy obiadem.

 

 

Zdjęcie: źródło: www.diveacademy.info.pl

<< Lista aktualności