Omawiając poszczególne misje, chor. Korus prezentował pamiątki z danej misji oraz przedstawiał zgromadzonym weteranów tych misji.

W trakcie spotkania, mł. chor. Korus zorganizował telekonferencję z przedstawicielami PKW ISAF. Przed kamerami w Afganistanie zasiedli: rzecznik prasowy PKW mjr Dariusz Osowski, płk Adam Olszewski - Szef Pionu Lecznictwa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz ppłk Sławomir Pieniuta Kierownik Przychodni Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wszyscy pełnią aktualnie służbę w PKW ISAF. W czasie prawie godzinnej wideokonferencji, uczestnicy spotkania we Wrocławiu oraz w Afganistanie, wymienili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki nad weteranami poszkodowanymi.

Przytaczając różne przepisy prawne, wyjaśniano wątpliwości z nimi związane. Pracownicy NFZ w bardzo profesjonalny sposób odpowiadali na zadane pytania, udzielając bardzo cennych informacji i wskazówek. Bardzo dużą pomocą był udział sekretarza generalnego Stowarzyszenia Rannych - mjr Leszka STEPNIA, mającego olbrzymią wiedze dotycząca przepisów prawnych, procedur i stanu faktycznego spraw związanych z weteranami poszkodowanymi.

Kolejną prezentacją, dotyczącą zasad uzyskiwania uprawnień weterana poszkodowanego, przeprowadziła p. Katarzyna Karpiuk z WKU Wrocław.

Natomiast p. Barbara Bartkowska z DOSZ RP przedstawiła prezentację pt. Organizacja systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.

Swoje rany odniesione w czasie służby w Iraku przedstawił bez słowa komentarza p. Suhel Samuel Moussa.

Ponieważ nie wszystkie kwestie dotyczące spraw weteranów poszkodowanych zostały omówione i wyjaśnione, postanowiono, że robocze spotkania przedstawicieli DOW NFZ z przedstawicielami Stowarzyszenia Rannych odbywać się będą cyklicznie. Chcemy wraz z naszymi przyjaciółmi z DOW NFZ omawiać szczególnie trudne przypadki poszkodowanych oraz wspólnie znajdywać najlepsze rozwiązania problemów.

Na zakończenie przekazano wszystkim uczestnikom spotkania, komplet dokumentów dotyczących weteranów i weteranów poszkodowanych przygotowany przez WKU oraz Kuriery Weterana i egzemplarze Polski Zbrojnej, przywiezione przez p. Barbarę Bartkowska.

Mamy nadzieję, ze podobne spotkania zorganizowane zostaną w innych oddziałach wojewódzkich NFZ. Liczymy także, ze uda się nam zorganizować podobne spotkanie z pracownikami Oddziału ZUS we Wrocławiu.

Tekst: Andrzej Korus

<< Lista aktualności