Informacje o działalności Zarządu Stowarzyszenia


Szanowni koledzy i  koleżanki


Przedstawiamy poniżej krótkie sprawozdania o naszych działaniach związanych z problematyką ustawodawczą oraz propozycją systemowych rozwiązań  dla rannych i poszkodowanych.


<< w sprawie nowelizacji ustawy o weteranach i rozporzadzeń wykonawczych >>


<< w sprawie ustawy o zawodowej słuzbie wojskowej oraz systemowej opiece nad rannymi >>


Jednocześnie prosimy o zgłaszanie innych problemów telefonicznie lub na e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl - które moglibyśmy monitorować podczas rozmów.Zarząd Stowarzyszenia


<< Lista aktualności