podziekowanie2

Pan płk Jerzy TOMCZYK. Dyrektor Departamentu w swoim wystąpieniu zapoznał uczestników z działalnością i priorytetami współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. Następnie głos zabrali przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej. Uczestnicy dyskusji zaprezentowali dobre przykłady współpracy, odnieśli się do obowiązujących zapisów Decyzji nr 187/MON, wskazali także na zdarzające się utrudnienia w realizacji przeprowadzanych przedsięwzięć . W swoim wystąpieniu Przemysław Wójtowicz zaprosił członków wszystkich organizacji do wzajemnej współpracy na rzecz rannych w misjach poza granicami kraju. Należy podkreślić że wiele organizacji przeprowadza zawody sportowo-obronne , biegi , rajdy oraz skoki spadochronowe, w których weterani mogliby wziąć udział. Środowisko rannych reprezentują przecież bardzo ciekawi ludzie oraz wyszkoleni fachowcy więc i my moglibyśmy się czymś odwdzięczyć. Uczestnictwo w szkoleniach oraz prelekcjach w klasach wojskowych byłoby tego najlepszym przykładem oraz promocją dla naszego środowiska.

W trakcie forum udało się nawiązać wiele nowych być może owocnych kontaktów. Czas pokaże...Być może środowisko rannych zostanie bardziej dostrzeżone a udział weteranów w organizowanych przedsięwzięciach podniesie ich rangę.

Tekst i zdjęcia: Przemysław Wójtowicz

<< Lista aktualności