Konferencję otworzył rektor-komendant gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek: Chciałbym, aby nie była to tylko konferencja rocznicowa, ale też inspirująca i wzywająca do działania. Rektor w tym kontekście przypomniał uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych, które z inicjatywy Akademii Obrony Narodowej odbyło się w maju tego roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. To wtedy najmłodsze pokolenia spotkało się z przedstawicielami organizacji kombatanckich i weteranów wojennych oraz misji poza granicami kraju. To jest symbol, który powinien być przesłanką do naszego myślenia o bezpieczeństwie i obronności - powiedział rektor. Przypomniał też o innej rocznicy – 25 lat temu Siły Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały uhonorowane pokojową nagrodą Nobla.

Uroczysty, rocznicowy charakter konferencji podkreśliła ceremonia wręczenia przez prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisława Woźniaka najbardziej zasłużonym przyjaciołom i członkom Stowarzyszenia medali okolicznościowych „60 lat udziału Polski w misjach poza granicami państwa", a uczestnikom misji pokojowych ONZ medali „W 25 rocznicą nadania Siłom ONZ pokojowej nagrody Nobla". Medale otrzymali m.in. rektor AON gen. dyw. dr hab. Bogusław PACEK, prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Kozerawski , prorektor ds. dydaktycznych prof. dr hab. Paweł Cieślar oraz Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju Tomasz Kloc – Ten medal symbolizuje ponad 100 tys. żołnierzy i cywilów, którzy przez te 6o lat brali udział w różnych operacjach pokojowych na całym świecie – powiedział, gratulując wyróżnionym prezes Woźniak.

Konferencja obejmowała 3 panele dyskusyjne, które były poświęcone polityczno-wojskowym oraz stricte wojskowym aspektom misji pokojowych, a także wymianie doświadczeń i wniosków byłych dowódców, szefów misji oraz uczestników Polskich Kontyngentów Wojskowych. Prezes Tomasz Kloc wystąpił z prelekcją na temat: „Organizacje pozarządowe wsparciem dla żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju". Wystąpienie spotkało się z uznaniem wielu znamienitych uczestników konferencji, ludzi nauki.

 

Żródło: www.skmponz.pl

<< Lista aktualności