Wystąpienie zostało nagrodzone brawami. Nasz delegat był członkiem polskiej delegacji w składzie: Pan Wiceminister Jacek Polańczyk, Pan Profesor Mieczysław Szostak (Armia Krajowa) , Pan Generał Stanisław Woźniak (Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ). W trakcie konferencji nawiązane zostały kontakty z delegacjami innych federacji i stowarzyszeń. Gościem honorowym konferencji był Pan Prezydent Światowej Federacji Weteranów Hamid Ibrahim.

Korzystając z okazji nasza delegacja odwiedziła cmentarz polskich spadochroniarzy w Arnhem . Złożono kwiaty pod monumentem upamiętniającym heroizm polskich żołnierzy walczących o wolność Holendrów . Na koniec delegacja została zaproszona do muzeum upamiętniającego operację „Market Garden".

Jak wielkim problemem jest zjawisko PTSD świadczy zainteresowanie szerokich grup naukowych. W Holandii terapią objęci są nie tylko weterani ale również policjanci , strażacy oraz załogi karetek pogotowia. Delegaci z Polski mieli okazje zwiedzić ośrodek terapeutyczny w Doorn przeznaczony dla tej grupy osób.

 

Tekst i zdjęcia: Przemysław Wójtowicz

<< Lista aktualności