Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia pozwoliło słuchaczom na wiele refleksji i uświadomiło, jak rzadkie w dzisiejszym polskim społeczeństwie jest myślenie o etosie polskiego żołnierza i powinnościach wobec Ojczyzny.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zapoczątkowało interesującą współpracę Uczelni ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Źródło: http://kjt.edu.pl/17-listopada-2013.html

<< Lista aktualności