Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Stowarzyszeniu w roku 2013

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W roku 2013 w Stowarzyszeniu Rannych były realizowane dwie kontrole

1. W styczniu 2013 roku przez komisję rewizyjną - z której protokół przedstawiamy do wglądu

<< protokół str.1 - POBIERZ>>
<< protokół str.2 - POBIERZ>>
<< protokół str.3 - POBIERZ>>

Wyjaśniamy jednocześnie że brakującą uchwałę na zapomogę dla rodziny naszego zmarłego kolegi - uzupełniliśmy zgodnie z zaleceniami KR.

2. W grudniu 2013 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kontrola ta jest najwyższą i najważniejszą kontrolą jaką może mieć organizacja pozarządowa - porównywaną z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w organizacjach rządowych. Stwierdziła ona (z wyjątkiem bardzo drobnych uwag dotyczących szczegółowości opisu dokumentów księgowych) że nasze Stowarzyszenie dobrze zarządza funduszami pozyskanymi z odpisu podatkowego. Szczegóły w poniższym protokole pokontrolnym.

<< protokół pokontrolny - POBIERZ>>

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiamy

Zarząd Stowarzyszenia


<< Lista aktualności