Zespół inspektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w dniach 23-25.09.2013 roku kontrolę ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania srodków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kontrolę Urzędowi powierzyło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono że działalność Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju jest zgodna ze Statutem oraz zapisami "Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie". W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie srodków pochodzacych z 1 % oraz prowadzonej działalnosci statutowej.

Poniżej przedstawiamy kopie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Zachodniopomorskiego.

<< Wystąpienie pokontrolne - POBIERZ >>

Jednoczesnie dziękujemy wszystkim którzy oddali i zamierzają przeznaczyć swój 1% podatku dochodowego w zeznaniu PIT na wsparcie działalności rannych weteranów.

Wkrótce na naszych stronach program PIT ("do pobrania") oraz gotowa juz wersja ON - LINE do rozliczenia się z podatku za rok 2013.

wersja ON-LINE "PIT-2013" - https://www.eopp.pl/pit/weterani


KRS 0000304771

<< Lista aktualności