Osoby, które zdecydują się na podjęcie nauki w Warszawskiej Szkole Filmowej lub w Liceum Filmowym, będą zwolnione z opłat za czesne podczas całego toku studiów.

 Prosimy o zgłaszanie się rodzin, których dzieci zainteresowane są nauką na kierunkach artystycznych i filmowych.

 Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z oferty dydaktycznej Warszawskiej Szkoły Filmowej, która obejmuje studia licencjackie w zakresie: Reżyseria Filmowa, Reżyseria i Produkcja Gier Wideo, Montaż Filmowy, Realizacja Obrazu Filmowego, Montaż filmowy, Fotografia, Aktorstwo Nowych Mediów, Filmoznawstwo Praktyczne, Ekonomia Kultury, Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.

 

Nauka w Liceum Filmowym, poza standardowym programem nauczania obejmuje zajęcia z podstaw pracy z kamerą filmową, montażu filmowego, fotografii, ćwiczeń aktorskich i innych, które obejmują zagadnienia związane z filmem i nowymi mediami.

 Prosimy o kontakt w tej sprawie z Tomaszem Klocem tel. 791 987 663 w terminie do 15 marca 2014 r.

 Link do strony internetowej Warszawskiej Szkoły Filmowej


<< Lista aktualności