Goście na Dzień Weterana oraz wyjaśnienia IWSZ

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na nasz wniosek Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód poinformował nas że w ramach naszych zawodów strzeleckich i Dnia Weterana w Szczecinie – uczestniczyć będzie reprezentacja rannych żołnierzy z NATO. Koszty ich pobytu pokrywa Sztab Korpusu.
Ponadto otrzymaliśmy odpowiedz z Departamentu Spraw Socjalnych w sprawie uwag zgłaszanych Ministrowi Obrony Narodowej w dnia 13.12.2013 roku.
Pisma w tej sprawie w załączniku.

<< zobacz dokument >>

 Jednocześnie informujemy że będziemy w dalszym ciągu podejmować rozmowy, które powinny skutkować  działaniami w celu poprawienia aktualnego stanu rzeczy.

Pozdrawiamy

<< Lista aktualności