Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyzję o zakwalifikowaniu na warsztaty podejmie Zarząd Stowarzyszenia, a informacja o tym zostanie zainteresowanym przekazana telefonicznie.
W ramach warsztatów przewidziane są dodatkowe przedsięwzięcia integracyjno-rekreacyjne.

Warsztaty organizowane są przez nasze Stowarzyszenie dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz częściowo ze środków pozyskanych z 1% podatku.

 

Uczestnicy warsztatów mogą skorzystać z bezpłatnego transportu /autobus/ - który będzie odjeżdżał z Warszawy w dn. 06.07.2014 o godz 12.00 z ulicy Żwirki i Wigury 103/105 do Wilkas. Kontakt z tej sprawie z Markiem Rzodkiewiczem tel. 791 987 662

promocja

<< Lista aktualności