WZM

Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich powstały w 1952 roku i posiadają wieloletnie tradycje w remoncie, modernizacji i produkcji wyrobów specjalnych dla wojska.

Historia Zakładów zaczyna się w 1855 roku kiedy to fabryka założona przez WILHELMA FITZNERA jako mały warsztat kuźniczo-ślusarski rozpoczyna produkcję sprzętu transportowego . Syn jego, również WILHELM FITZNER pełniący funkcję Królewskiego Radcy Handlowego "Königlicher Kommerzienrat" rozpoczął modernizację warsztatów. Otwarcie zakładu nastąpiło już w I870r jako Kuźnia Kotłów "Kesselschmiede"

 

Pierwotnie Fabryka działała jako kuźnia wyrabiająca wszelkiego rodzaju kotły, przechodząc dalej do produkcji mostów i innych konstrukcji budowlano-stalowych.Jako pierwsza w Europie rozpoczęła produkcję wyrobów spawanych z blach stalowych wprowadzając metodę spawania wodno-gazowego "Wassergasschweissen".

Od 1874 roku Fabryka specjalizuje się w produkcji nowoczesnych typów kotłów parowych mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, papierniczym oraz marynarce handlowej i wojennej.

W 1920 roku Fabryka Kotłów W.FITZNER łączy się w spółkę z panem ZIELENIEWSKIM tworząc spółkę produkcyjno-handlową "FITZNER Gamber ZIELNIEWSKI" z filią w Sosnowcu. W latach 20-30–tych następuje rozbudowa i budowa nowych obiektów oraz już określony profil produkcji tzn. przemysłowe kotły parowe i olejowe oraz armatura kotłowa.

<< Lista aktualności