Jedna z grup bardzo dokładnie odtworzyła szpital polowy z okresu I Wojny Światowej. Do Wrocławia przyjechała także duża ilość grup reprezentujących Ludowe Wojsko Polskie i Wojsko Polskie od 1945 roku do chwili obecnej. Odtworzono także posterunek Milicji Obywatelskiej oraz Straży Granicznej NRD. Pojawiły się liczne odziały Armii Czerwonej i Radzieckiej. Nie zabrakło także Mudżahedinów, których na wszelki wypadek dokładnie sprawdzono przed wejściem do Hali Stulecia oraz jednostki rosyjskiej z Bagram 345.
Stukot podkutych butów przechadzających się w kuluarach Hali Stulecia patroli Wehrmachtu i SS u starszych zwiedzających wzbudzał wspomnienia z lat okupacji. Były nawet pielęgniarki ze szpitala SS ! Do tego wspaniale odtworzone ubrania i fryzury cywili z Powstania Warszawskiego i deportacji ludności niemieckiej z tzw. Ziem Odzyskanych. Duże wrażenie wzbudziła niemiecka rodzina biesiadująca przy stole oraz Niemki oczekujące na deportację.
Współczesne Wojsko Polskie reprezentowały grupy w mundurach specjalsów, spadochroniarzy, żandarmerii, ISAF, UN i innych.
W prezentacjach uczestniczyły także jednostki WP, Policji, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego.


Stowarzyszenie Rannych reprezentowane było przez członka honorowego mł. chor. w st. spocz. Andrzeja KORUSA, który zaaranżował stanowisko misji zagranicznych. Przeprowadził także kilka prezentacji multimedialnych, dotyczących działań poza granicami kraju oraz zaprezentował Stowarzyszenie Rannych, SKMP ONZ, Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ i Fundację WSPIERAM CICHO I SKUTECZNIE.
Stowarzyszenie Rannych było także częścią stanowiska WKE we Wrocławiu.
W wydzielonej sali zaprezentowano wystawę poświeconą misjom zagranicznym ONZ, UE i NATO. Wystawę udostępniło Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Kilkanaście firm produkujących umundurowanie i oporządzenie, wystawiło swoje stoiska z bardzo bogatym asortymentem niezbędnym do rekonstrukcji i ASG. Były także ciekawe książki i albumy oraz bogaty sklep z falerystyką. Wielu zwiedzających, którzy odwiedzili REKON 2014 twierdziło, że to wspaniała lekcja historii oraz możliwość uzupełnienia zbiorów, biblioteki i oporządzenia.

<< Lista aktualności