Natomiast nauka w Liceum Filmowym, poza standardowym programem nauczania szkoły średniej, obejmuje zajęcia z podstaw pracy z kamerą, montażu, fotografii, ćwiczeń aktorskich i innych, które dotykają zagadnień związanych z filmem i nowymi mediami.
Osoby, które zdecydują się na podjęcie nauki na studiach licencjackich w Warszawskiej Szkole Filmowej i w Liceum Filmowym, będą całkowicie zwolnione z opłat za czesne.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się poprzez wiadomość mailową na adres magdalenalachniak@szkolafilmowa.pl
W związku z procesem rekrutacji na studia i formalnościami, zgłoszenia przyjmowane będą do 13.06.2014, a następnie ustalane zostaną terminy spotkań indywidualnych.

<< Lista aktualności