W razie dodatkowych pytań w sprawie rezerwacji oraz kwoty wykorzystania można kontaktować się z Leszkiem Stępniem tel. 609 176 976.

Termin rezerwacji upływa w dniu 26.06.2014 roku – dlatego też prosimy o jej dokonanie i potwierdzenie w możliwie najkrótszym czasie. Jest to spowodowane wymaganiami firmy Almatur w zakresie rozliczeń finansowych.

Rezerwacji można dokonywać od wtorku 27 maja 2014 r. – podając w mailu informacje jak w zasadach rezerwacji, a w przypadku chęci dokonania rezerwacji przed otrzymaniem vouchera/numeru prosimy o wpis w pozycji dotyczącej numeru vouchera – „podam w terminie późniejszym", a po otrzymaniu vouchera i/lub jego numeru – uzupełnienie informacji.

 

Prosimy o jak najszybsze dokonywanie rezerwacji z powodu ubywania miejsc w poszczególnych obozach.

<< Lista aktualności