W czasie uroczystego Apelu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa odznaczenia otrzymało ponad 40 weteranów poszkodowanych. Weterani otrzymali również tytuły honorowe: „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej" z odznaką I i II stopnia.
Po oficjalnych wystąpieniach i uhonorowaniu weteranów odznaczeniami państwowymi i resortowymi, miał miejsce Apel poległych.
Oficjalne uroczystości zakończyły się pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej ze Szczecina oraz defiladą pododdziałów, którym towarzyszył przelot samolotów z grupy akrobacyjnej "Biało - Czerwone Iskry".
W imieniu Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP Bronisława Komorowskiego gratulacje i życzenia weteranom, przekazał zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Zbigniew Włosowicz.
Po uroczystym apelu wiceminister obrony narodowej Maciej Jankowski i minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz spotkali się z weteranami i ich rodzinami.


Podczas tego spotkania podsekretarz stanu w MON wręczył symboliczne czeki laureatom ogólnopolskiego konkursu literackiego pn. „Weteran, Mundur i Ojczyzna": Magdalenie Preiss (I miejsce), Aleksandrze Chałupnik (II miejsce) i Tomaszowi Dominiczakowi (III miejsce).
Wręczono także najlepszym zawodnikom rywalizacji strzeleckiej (28.05.2014r.) puchary ufundowane przez Szefa BBN: p. Sebastianowi Starostkowi za III miejsce, kpr. Dariuszowi Gientka za II miejsce i mł. chor. Przemysławowi Wójtowiczowi za I miejsce.
Uhonorowano również pamiątkowymi zegarkami przyznanymi przez Kapitułę „Paci Servio" – Służę Pokojowi (projekt G.Gerlach Fundacji Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej): st. chor. szt. rez. Mariusza Kornera, sierż. Mariusza Sawickiego, st. chor. MarcinaTrelka, mł. chor.szt. w st. spocz. Tomasza Kloca, chor. Krzysztofa Kwaśnika, sierż. Arkadiusza Żurkowskiego, st. kpr. Krzysztofa Polusika, st. szer. Rez. Krzysztofa Fornala, kpr. Tomasza Rożniatowskiego i kpr. Waldemara Amrozi.
Przez cały dzień 29.05.2014 r., na Jasnych Błoniach trwał Piknik Weterana, podczas którego odbyły się, oprócz wyżej wymienionych wydarzeń, pokazy statyczne sprzętu wojskowego oraz występy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, które rozpoczęły się o godz. 18.30 w Amfiteatrze im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

***
W przeddzień głównych uroczystości odbyło się wiele przedsięwzięć towarzyszących obchodom Dnia Weterana.
Zawody strzeleckie na strzelnicy „Krzekowo" 12 Brygady Zmechanizowanej upamiętniające ppłk. Hieronima Kupczyka poległego podczas misji PKW w Iraku.
Konferencja popularno-naukowa pt. „Polacy w misjach poza granicami państwa. Historia, doświadczenia, perspektywy" pod patronatem rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Dowódcy Operacyjnego RSZ (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego).
Mecz piłki nożnej weteranów z samorządowcami Szczecina pod patronatem marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz Dowódcy Operacyjnego RSZ (hala sportowa, ul. Sowińskiego 1).

dw 2014

<< Lista aktualności