Zielone trawniki Jasnych Błoni zapełnione centralnie przez żołnierzy z wszystkich formacji. Ołtarz przy pomniku Papieża Świętego Jana Pawła II i odprawiana msza polowa z udziałem nie tylko wojska. Dochodzą do mnie słowa ewangelii i przypowieść o Samarytaninie, jakże odpowiadająca sytuacji ideowej misji pokojowych. A potem homilia traktująca o wychowaniu w świętości, o wychowaniu młodego człowieka na wzorcach "świętych" rodziców, nauczycieli a w konsekwencji i wychowanków. Dla Pokoju! Przywołany ks. Józef Tischner wybrzmiał zdaniem o Miłosierdziu : - "Miłosierdzie, to miłość, która zabrała się do roboty!" Wymowa tych zdań była oczywista!

Po mszy św. uroczystości na dużej scenie czyli Centralne Obchody "Dnia Weterana" z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i Podsekretarza Stanu MON Macieja Jankowskiego. Przemówienia i odznaczenia dla zasłużonych żołnierzy i policjantów na misjach. W trakcie przemówienie starszego chorążego sztabowego w stanie spoczynku Tomasza Kloca, prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, współorganizatora naszego konkursu literackiego. Po oficjalnych wystąpieniach i dekoracjach uhonorowanych weteranów, miał miejsce Apel Poległych. Dla mnie zawsze poruszająca chwila, przy żałobnym łoskocie werbli i honorowej salwie.
Zwieńczeniem tego wydarzenia był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej ze Szczecina. A potem defilada i przemarsz pododdziałów, nad zielonymi Błoniami przeleciały trzy samoloty z grupy akrobacyjnej „Biało - Czerwone Iskry", ciągnąc za sobą biało-czerwoną dymną flagę. Widowiskowo. Gdy trwały centralne obchody, do naszej grupki "literackiej" dołączali kolejno pozostali jurorzy - Zbigniew Jahnz i Zenon Lach-Ceraszyński, a potem pojawili się laureaci, a właściwie laureatki: Aleksandra Chałupnik z ojcem, przyjechała aż z Lublina, z liczną rodziną przybyła Magdalena Preiss ze Szczecina, nie dotarł natomiast Tomasz Dominiczak, uczeń szczecińskiego Gimnazjum nr 10, którego jednak reprezentowała Mama - Joanna Dominiczak. Rozmawialiśmy z laureatkami i ich rodzicami. Ola Chałupnik opowiedziała o tym, jak to na lekcji polskiego polonistka przekazała im wiadomość o konkursie. Okazało się, że jest to pierwszy literacki konkurs Aleksandry i od razu uwieńczony tak wysoką nagrodą. Laureatka II miejsca nie kryła wzruszenia. Przy okazji dowiedziałam się, że po raz pierwszy jest w Szczecinie i bierze udział w tak dużym i uroczystym wydarzeniu wojskowym.konkursMagdalena Preiss, uczennica Gimnazjum przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonarda Piwoni nie kryła radości z uzyskania najwyższej lokaty w konkursie, czyli I nagrody. Miała wsparcie w rodzinie i towarzyszących jej koleżankach. Natomiast Mama Tomka Dominiczaka, który zajął III miejsce, ze wzruszeniem usprawiedliwiała nieobecność syna, będącego na wycieczce szkolnej w Karpaczu. Oznajmiła też, że wiadomość o nagrodzie konkursowej i o udziale syna w konkursie dowiedziała się 26 maja, i był to jego prezent na Dzień Matki.
Po rozmowach i obejrzeniu pokazów , po zdjęciach okolicznościowych, zaproszono gości do namiotu na Spotkanie zwycięzców weteranów i laureatów z ministrami ON i SW, BBN. O godzinie 16.30 wnętrze namiotu wypełnił tłum gości, nasza grupka literacka z tremą oczekiwała na wywołanie do odbioru nagród.
Spotkanie otworzył pułkownik Waldemar Osypiuk, witając zgromadzonych gości. Ponownie zabrali głos ministrowie: Bartłomiej Jankowski z MON i Maciej Sienkiewicz z MSW. Zostały wręczone weteranom kryształowe puchary za służbę w misjach. I przyszła kolej na uhonorowanie młodziutkich laureatów. Pułkownik przedstawił organizatorów konkursu - Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Grupę Literacką "IN AETERNUM" Klubu 12 DZ oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. Następnie odczytał skład jury konkursu i poprosił o wręczenie nagród i dyplomów laureatom. Wystąpiły laureatki oraz pani Joanna Dominiczak. Nagrody w postaci czeków, z płyty kompozytowej dibond, mających wymiary 50x70, wręczał Podsekretarz stanu MON - Maciej Jankowski, dyplomy i uścisk dłoni - Róża Czerniawska-Karcz (prezes ZLP) oraz Tomasz Kloc - główny organizator. Nagrody pieniężne ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Rannych  trafiły do Laureatów: Magdalena Preiss otrzymała 2500,-zł jako I nagrodę, Aleksandra Chałupnik- za II nagrodę 2000, - zł i Tomasz Dominiczak za III nagrodę 1500,- zł. Ceremonii wręczania towarzyszyły media i fotografie okolicznościowe.
W następnej kolejności uhonorowano grupę weteranów, zwycięzców zawodów strzeleckich pucharami ufundowanymi przez Szefa BBN: p. Sebastiana Starostka za III miejsce, kpr. Dariusza Gientka za II miejsce i mł. chor. Przemysława Wójtowicza za I miejsce. Kapituła „Paci Servio" – Służę Pokojowi (projekt G.Gerlach Fundacji Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej) postanowiła w tym roku uhonorować upominkami w postaci zegarków naręcznych firmy G. Gerlach: st. chor. szt. rez. Mariusza Kornera, sierż. Mariusza Sawickiego, st. chor. MarcinaTrelka, mł. chor.szt. w st. spocz. Tomasza Kloca, chor. Krzysztofa Kwaśnika, sierż. Arkadiusza Żurkowskiego, st. kpr. Krzysztofa Polusika, st. szer. Rez. Krzysztofa Fornala, kpr. Tomasza Rożniatowskiego i kpr. Waldemara Amrozi.


Tymczasem goście już rozgrzewali się posiłkiem i rozmowami. Na zewnątrz późne popołudnie się rozchmurzało, gdy żegnaliśmy naszych gości. Ola Chałupnik wybierała się w daleką drogę powrotną do Lublina, Magdalena Preiss odeszła w gronie rodziny a my ruszyliśmy w stronę Amfiteatru im. Heleny Majdaniec, gdzie miał się odbyć Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Tymczasem wyszło słońce, co wybitnie poprawiło samopoczucie coraz liczniej przybywającym do teatru gościom. Koncert jak zwykle spełnił wszystkie oczekiwania słuchaczy. Bo któż nie lubi słuchać orkiestry wojskowej?!
A podsumowanie tego niezwykle cennego przedsięwzięcia? Sądzę, że najpiękniej i najtrafniej spuentuje tegoroczny Dzień Weterana i jego hasło "Szacunek i wsparcie" zdanie wieńczące pracę literacką Laureatki I nagrody- Magdaleny Preiss: "Marzę o tym, by każdy człowiek znalazł i docenił swoją ojczyznę, nosił z szacunkiem uszyty na swoją miarę mundur i był przykładnym weteranem - przyzwoitym człowiekiem."

Róża Czerniawska-Karcz
Autor zdjęć Zbigniew Jahnz

Szczecin, 29.05.2014 r.

dw 2014

<< Lista aktualności