1. nurkowych,

2. żeglarskich,

3. motorowodnych,

w zależności od możliwości i preferencji skierowanego na turnus weterana (z uwzględnieniem jego psychofizycznych i motorycznych predyspozycji).

Szkolenia nurkowe prowadzone będą w systemie CMAS z uwzględnieniem wytycznych z metodyki szkoleniowej HSA (Handicapped Scuba Association), zakładającej specjalne zindywidualizowane podejście do kursantów z ograniczoną sprawnością. Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych orlendoświadczonych instruktorów CMAS i HSA.

Uczestnicy niezdolni psychofizycznie do ukończenia kursu płetwonurka, bądź jeszcze na niego niegotowi, będą mieli możliwość odbycia kursu żeglarskiego lub motorowodnego, związanego z mniejszą dawką stresu i o mniejszych wymaganiach fizycznych i kondycyjnych, a również zakończonego wydaniem uprawnień.

Nad całością przedsięwzięcia przez całą dobę czuwać będzie lekarz – specjalista medycyny hiperbarycznej oraz dwóch psychologów, mających przeszkolenie i doświadczenie w pracy ze służbami mundurowymi, w tym z osobami dotkniętymi objawami tzw. „stresu pola walki". Psychologowie będą dostępni dla uczestników o każdej porze, tak, aby mogli oni porozmawiać jeśli tylko uznają, że mają taką potrzebę. Dodatkowo, w sytuacji tego wymagającej, psychologowie mogą poprowadzić trening relaksacyjny lub innego typu warsztaty, choćby z technik radzenia sobie ze stresem.

<< pobierz regulamin kursu >> 

<< Karta uczestnictwa >>  

<< karta uczestnictwa >> doc

Termin złożenia niezbędnych dokumentów w celu kwalifikacji - do dnia 15 lipca 2014 na adres jak w karcie uczestnictwa.

Celem zadania jest wzmocnienie nadszarpniętego poczucia własnej wartości weteranów i ułatwienie im powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nastąpi to poprzez umożliwienie uczestnikom sprawdzenia się w aktywnościach fizycznych, stanowiących jednocześnie specjalności wojskowe, pokonanie własnych słabości pod okiem wykwalifikowanych doświadczonych instruktorów oraz potwierdzenie tego poprzez zdobycie konkretnych uprawnień.

W trakcie turnusu zaplanowane jest również spotkanie integracyjne przy ognisku weteranów z młodzieżą, mieszkańcami Gminy Orzysz oraz przebywającymi na tym terenie turystami. Celem spotkania będzie promowanie pozytywnego wizerunku weteranów oraz zwrócenie uwagi społecznej na problematykę weteranów misji.

 

neptun 2014

<< Lista aktualności