Przedsięwzięciu towarzyszyła przyjacielska atmosfera podgrzewana współzawodnictwem sportowym, konkursami i dobrą zabawą.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowało sześciu kolegów: Marek, Sebastian, Adam, Zbigniew, Arkadiusz i Paweł – dziękujemy!

<< Lista aktualności