Wojsko Polskie od ponad pięćdziesięciu lat bierze czynny udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych będących gwarantem utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Żołnierze przebywający na tych misjach wnoszą olbrzymi wkład w walkę z terroryzmem i łamaniem praw człowieka. Przebywając w miejscach będących ogniskami zapalnymi wojen i terroryzmu stale narażeni są na utratę zdrowia i życia. Niektórym z nas przyszło zapłacić tę najwyższą cenę. Chcąc oddać hołd wszystkim poległym na misjach pokojowych Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju podejmuje szereg działań mających na celu niesienie pomocy rodzinom poległych.

Taki cel przyświeca również organizowanemu przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale władz Miasta Szczecin koncertowi poświęconemu pamięci poległych żołnierzy.

Najważniejszymi gośćmi powyższego wydarzenia będą najbliżsi członkowie Rodzin poległych żołnierzy.

W związku z podniosłym charakterem uroczystości, odbywającej się w Dzień Weterana, Patronat Honorowy nad organizowanym przez nas koncertem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polski Pan Bronisław Komorowski. Objęcie przez Pana Prezydenta Honorowym Patronatem organizowanego przez nas koncertu, uświetnia tą uroczystość oraz ma ogromne znaczenie dla rodzin żołnierzy poległych. Wyraża w ten sposób szacunek dla wdów i rodziców poległych żołnierzy, a tym samym stanowi niezwykłym poważaniu najwyższego poświęcenia jakie oddali ich mężowie i synowie w służbie Ojczyźnie.

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Poniżej zwiastun

 

<< Lista aktualności