Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa ta zabezpiecza systemową pomoc państwa dla poszkodowanych uczestników misji. Doświadczenia minionego okresu jej funkcjonowania pokazują jednak, że zarówno ustawa, jak i związane z nią akty wykonawcze wymagają pewnych modyfikacji. Takie propozycje zmian zostały przygotowane w Ministerstwie Obrony Narodowej we współpracy z organizacjami skupiającymi weteranów. Mamy nadzieję że również w parlamencie nowela ta nie stanowić będzie sporów politycznych i po jej sprawnym uchwaleniu przyczyni się do bardziej efektywnej pomocy weteranom. Przedstawiciele klubów parlamentarnych zarówno podczas oficjalnych wystąpień podczas uroczystego otwarcia wystawy jak również posłowie podczas rozmów z weteranami, którzy towarzyszyli prezentacji wystawy deklarowali jednomyślne poparcie zmian w naszej ustawie.

Dziękujemy Pani Marszałek Ewie Kopacz, Pani Poseł Jadwidze Zakrzewskiej oraz pracownikom Sejmu RP za pomoc w organizacji wystawy. Dziękujemy również naszym ciężko rannym kolegom Arkadiuszowi Żurkowskiemu oraz Franciszkowi Jurgielewiczowi za wysiłek włożony w przedstawianie oglądającym wystawę parlamentarzystom i gościom świadectwa trudów służby i odniesionych ran w trakcie misji.

<< Lista aktualności