Pierwszeństwo do udziału w warsztatach mają osoby zgłoszone przez psychologa ze swojej jednostki wojskowej. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana ilość miejsc, decyzję o zakwalifikowaniu podejmie Zarząd naszego Stowarzyszenia w terminie do 10 października o czym telefonicznie powiadomi wytypowanych uczestników.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej pokrywa Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.
Przedsięwzięcie organizowane jest przy współpracy z Dowództwem Generalnym RSZ.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących organizacji warsztatów oraz indywidualne zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach realizuje Janusz Raczy tel. 791 987 668.

<< Lista aktualności