Uroczyste otwarcie Centrum Weterana

21 grudnia (niedziela) w Warszawie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

- godz. 10.00 - nabożeństwo ekumeniczne w Katedrze Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15;

- godz. 12.00 – uroczyste otwarcie Centrum Weterana, ul. Puławska 6a.

Zwieńczyły się nasze wieloletnie działania na rzecz utworzenia „Centrum Weterana”, pełniącego funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny poległych żołnierzy i pracowników wojska, uzyskiwać będą pomoc, radę oraz korzystać z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących nas problemów. Centrum będzie również aktywnie współpracować z instytucjami resortowymi i poza resortowymi, będzie działać także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter instytucji. Centrum będzie realizować zadania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i popularyzatorskim. Poprzez różne formy działalności upowszechniane będą wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz uświadamianie społeczeństwu, dlaczego żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie. Szczególnym adresatem tych oddziaływań będzie młodzież, studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów.

Centrum stanie się również depozytariuszem wiedzy o udziale polskich żołnierzy w działaniach poza granicami państwa. Gromadzone są dokumenty i przedmioty z tym związane. Zbiory zgromadzone w Centrum będą dostępne nie tylko dla osób bezpośrednio związanych z naszym środowiskiem, ale również dla środowiska cywilnego. Służyć temu ma m.in. funkcjonująca w Centrum Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa, w której będzie można deponować pamiątki i przedmioty związane z działaniami poza granicami państwa. Pielęgnowanie pamięci o naszych kolegach, żołnierzach i pracownikach wojska, którzy oddali życie w służbie pokoju i stabilizacji traktowane będzie, jako nasze najwyższe moralne zobowiązanie.

Dyrektorem Centrum jest nasz kolega ppłk Leszek Stępień.

Centrum Weterana
<< Lista aktualności