HUSARZE 16 PDZ za 2014 rok

W dniu 13 lutego 2015 roku, odbyła się Gala Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, w trakcie której wręczono doroczne wyróżnienie

Statuetka „HUSARZ” jest pozaregulaminową formą wyrażania uznania za działalność na rzecz rozwoju 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz ofiarność i zaangażowanie w służbie. Wręczana jest żołnierzom zawodowym, pracownikom wojska, a także osobom cywilnym współpracującym z 16 PDZ, które przyczyniły się do rozwijania współpracy i umacniania więzi 16 PDZ ze środowiskiem cywilnym. Dorocznych laureatów tego wyróżnienia wyłania powołana rozkazem Dowódcy 16 Dywizji komisja, która rozpatruje nadesłane przez podległe jednostki wojskowe wnioski, i po wnikliwym rozpatrzeniu kandydatur, w jawnym głosowaniu, większością głosów wyłania propozycje, które przedstawia do akceptacji Dowódcy 16 Dywizji. W trakcie tegorocznej Gali po raz 11 wręczono doroczne wyróżnienie Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej – Statuetki „HUSARZA 16 PDZ”.

Na wniosek środowisk wojskowych jednostek 16 DZ otrzymali je m.in. niżej wymienieni laureaci; mł. chor. Przemysław Wójtowicz – starszy instruktor w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej – ranny w VII Zmianie PKW w Afganistanie – poświęcił się pracy z żołnierzami rannymi w misjach, tworząc autorski program „Rehabilitacja rannych poprzez sport”;

Honorowego Husarza za 2014 rok otrzymał; st. szer. Wojciech Dąbrowski – 11 Pułk Artylerii w Węgorzewie – dokonał bohaterskiego czynu w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu – w czasie służby w XIII Zmianie PKW Afganistan, po wybuchu samochodu – pułapki, jego zdecydowane działania uniemożliwiły wdarcie się grupy przeciwnika na teren bazy wojskowej.

Statuetki i wyróżnienia wręczył laureatom Dowódca 16 PDZ, gen. dyw. dr Leszek SURAWSKI. Tegorocznym laureatom składamy serdeczne gratulacje…

Tekst i zdjęcia: http://www.16dz.wp.mil.pl/pl/1_655.html

<< Lista aktualności