Miło nam poinformować, że po dość długim zabieganiu o sponsorów w końcu udało nam się uruchomić program „Rower dla Weterana”. Wspólnie z partnerami projektu: Shimano Polska, Lockheed Martin oraz Centrum Techniki Morskiej S.A. dokonamy zakupu, a następnie wręczenia pierwszych rowerów dla członków naszego Stowarzyszenia. Uroczyste wręczenie nastąpi podczas obchodów tegorocznego Dnia Weterana w Bydgoszczy.

Rzecz jasna mowa nie o zwyczajnych rowerach, a o takich, z którymi poradzą sobie nawet - a może przede wszystkim - weterani po amputacjach. Jeden specjalny rower trzykołowy o napędzie ręcznym tzw. handbike został już wykonany na miarę pod konkretnego użytkownika po bardzo skomplikowanej amputacji. W miarę potrzeb i możliwości będziemy starać się o kolejne rowery tego typu. Nieco inne od handbike są rowery ze wspomaganiem elektrycznym. To rowery dwukołowe, które od zwyczajnych wyróżnia to, że część energii potrzebnej do jazdy generowana jest z silnika elektrycznego – ich odbiorcami również zostaną weterani po amputacjach oraz ze znaczną stałą dysfunkcją narządu ruchu.

W miarę możliwości zadbamy także o kolegów po lżejszych urazach narządu ruchu jednakże wymagających ciągłej rehabilitacji. Dla nich przewidujemy tradycyjne dwukołowe rowery z systemem przerzutek, które ułatwią im zadbanie o poprawę stanu zdrowia. Zwracamy się zatem do wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, którzy uważają, że wspomniane rowery z racji problemów z poruszaniem się będą dla nich doskonałym rozwiązaniem, o nadsyłanie zgłoszeń.

Adresatami programu „Rower dla Weterana” są członkowie Stowarzyszenia Rannych, którzy doznali urazu kończyn dolnych lub kręgosłupa. O kolejności kwalifikacji decydować będzie procentowy uszczerbek na zdrowiu. Aby ubiegać się o przydział roweru, należy spełnić następujące warunki:

  • Nadesłać wypełniony i podpisany wniosek oraz kserokopię orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej,
  • Dodatkowym (ale nie wymaganym) atutem będzie kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym z symbolem schorzenia 05-R wystawionego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku pojawić się na D.W. w Bydgoszczy w celu osobistego odebrania sprzętu. Wymagane dokumenty prosimy nadsyłać listownie na adres siedziby Stowarzyszenia. Termin nadsyłania wniosków upływa 20 kwietnia 2015r.

Tekst: Janusz Raczy

Zdjęcia: http://www.sport-on.com/#!pl-products/cnwm

Wzór wniosku

<< Lista aktualności