Zmiany w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa

W związku ze skierowaniem projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną prosimy o zapoznanie się z załączonymi projektami i wniesienia ewentualnych uwag na adres: zarzad@stowarzyszenierannych.pl

Projekt - Ustawa o zmianie ustawy o weteranach<< POBIERZ >>

<< Lista aktualności